2017 > 11

GEMMOLOGIUTBILDNINGAR PÅ DISTANS VID KRISTALLEN
Kristallen AB är distanscenter under The GemmologicalAssociation ofGreatBritain, du kan läsa mer på http://www.gem-a.com/, samtliga av dessa utbildningar avslutas därför med en internationell examen som om man gör bra ifrån sig leder till att man erhåller ett internationellt certificatinom gemmologi. Kurslitteraturen är på engelska men undervisningen vid praktikveckorna sker på svenska.
FOUNDATION
Kursstart 28 maj 2018, examen: januari 2019
Studenten arbetar mot en portal där man själv lämnar in svar på frågor men man gör sina praktik och examen på plats i Lannavaara.
Pris: 32 500 sek/student
I priset ingår en praktikvecka i Lannavaara och examen. Praktikveckan äger rum v. 39 2018
Vill man köpa på sig fler praktikdagar kostar det 1500:-/dag att göra det och då har man tillgång till labb, stenar och lärare 8 timmar per dag måndag till fredag.
DIPLOMA
Kursstart 28 maj 2018, examen: januari 2019
Studenten arbetar mot en portal där man själv lämnar in svar på frågor men man gör sina praktik och examen på plats i Lannavaara.
Pris: 49 000 sek/student
I priset ingår 2 praktikvecka i Lannavaara och examen. Praktikvecka ett äger rum v. 39 2018 och praktikvecka 2 äger rum veckan innan examen.
Vill man köpa på sig fler praktikdagar kostar det 1500:-/dag att göra det och då har man tillgång till labb, stenar och lärare 8 timmar per dag måndag till fredag.
Inbetalning av hela kursavgiften sker alltid i förskott i samband med anmälan till kursen.
Alla priser är inkl. moms. Resor till Lannavaara ingår inte i priset, boende i Lannavaara ingår inte heller i priset men det finns flera olika alternativ till boende i området och vi hjälper dig gärna med förslag och bokning .

ANMÄLAN KURSER KRISTALLEN AB
Datum:………………………………………………………..………
Namn:……………………………………………………….………..
Titel (t ex Mrs, Mr, Miss)……………………………………………
Adress:……………………………………………………..…………
Personnummer:………………………………………..…………….
Tel:…………………………………………………............................
Mail:………………………………………………………….…..….
Kurs:………………………………………………………….……...
Kursstart:..……………………………………………………….….
Kurskostnaden betalas till Kristallen AB
bankgironummer:5180-1199
Anmälan kommer inte att anses som giltig förrän inbetalning
av kursen skett.
Kursanmälan är bindande och det sker ingen återbetalning av kurskostnaden vid avhopp från kurserna.
Vi måste ha din betalning och anmälan senast den 16 april 2018 för att du skall få pärmarna hemskickade i tid till dig till kursstarten.

Läs hela inlägget »

Vi erbjuder utbildningar i samarbete med: