Ädelstenstensteknik är en för Sverige unik utbildning där hantverkskunskaper kombineras med teoretiska kunskaper. Det är en tvåårig decentraliserad högskoleutbildning som ges i samarbete med Kristallen i Lannavaara AB, där det mesta av utbildningen är förlagd. Vi är övertygade om att vi erbjuder en förnämlig och utvecklande studiemiljö, som kommer att ge dig goda möjligheter till intressanta framtida arbeten, till exempel inom formgivning och design av ädelsten och smycken.

Utbildningen ges av Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap som också ansvarar för utbildningarna Naturresursteknik, Industriell miljö- och processteknik och Arena Jordens resurser. Tillsammans tillhör ni vår geo-sektion inom det tekniska området.

Vid Luleå tekniska universitet (LTU) har vi utbildat ingenjörer och tekniker inom detta område sedan 1972 och vår samarbetspartner Kristallen i Lannavaara har bedrivit utbildning inom ädelstens- och smidesområdet sedan 1982. Sammantaget har vi en unik och gedigen kompetens inom området som borgar för att du ska få en bra utbildning.

I utbildningen kan även ingå ett frivilligt avläggande av en internationellt certifierad gemmologiexamen (läran om ädelstenar) i samarbete med the Gemmological Association of Great Britain (Gem-A). Utöver denna påbyggnad diskuterar vi även ett samarbete med Kingston University i London om ytterligare påbyggnadsmöjligheter till BSc (motsvarande svensk kandidatexamen). Det finns alltså goda möjligheter för dig att utvecklas vidare inom området om du är intresserad.

 

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

 

För mer information hör av dig till info@kristallen.com eller Lars.Gunneriusson@ltu.se

 

Utbildningsplan 2014/2015

 

Nästa intag är hösten 2015

Anmäl intresse redan nu! Vi har haft många ansökningar varje intag och det är få platser att tillgå.