Utbildningen består av följande kurser:

 

Termin 1

Grundkurs i geologi och mineralogi 7,5 poäng

Metalliska material, grundkurs 7,5 poäng

Grundläggande kemi 7,5 poäng

Grundkurs stenbearbetning 7,5 poäng

 

Termin 2

Stenbearbetning med sliptekniker 7,5 poäng

Metallbearbetning och formgivning, grundkurs 7,5 poäng

Företagsetablering 7,5 poäng

Gemmologi med inriktning mot smyckestenar 7,5 poäng

 

Termin 3

Kristallografi och mineralkunskap 7,5 poäng

Ädelstensgeologi 7,5 poäng

Gemmologi fördjupning 7,5 poäng

Metallurgi och plättering 7,5 poäng

 

Termin 4

Avancerad slipteknik 7,5 poäng

Infattningsteknik 7,5 poäng

 

Valfri inriktning:

Guldsmedsteknik 7,5 poäng

Examensarbete i guldsmedsteknik 7,5 poäng eller

Avancerad gemmologi 7,5 poäng

Examensarbete i gemmologi 7,5 poäng

 

Som studerande på högskoleprogrammet Ädelstensteknik är du berättigad till studiestöd från CSN.

Kursplan