Program för Diploma in Gemmology, FGA:


Utbildningen till FGA gemmolog består av två delar, Foundation och Diploma.


Del 1 (foundation course)

800 tim

Introduktion

Ädelstenars geologi

Kemisk sammansättning och struktur

Kristallografi

Spaltning, sönderfall och brott

Ädelstenars hårdhet

Densitet

Optiska egenskaper

Elektromagnetiska spektrat

Effekter av reflektion

Brytningsindex

Polarisation, polariskop och interferensfigurer

Ädelstenars färger

Dikroskop

Lupp

Mikroskop

Spektroskop

Chelseafilter

Klassifikation och identifikation

Slipformer

Imiterade ädelstenar

Syntetiska ädelstenar

 

Del 2 (diplomaexamen)

800 tim

Introduktion

Elementärkristallografi

Fysikaliska egenskaper

Optiska egenskaper

Instrumentkunskap

Beskrivning av ädelstenar

Slipformer av annorlunda art

Praktiskt arbete med instrument m m

 

Se pdf filerna till höger eller hör av dig till oss för frågor och information om kursuppstart och kostnader!