Arbeta med ädla stenar Arbeta med ädla stenar

Som ädelstenstekniker kan du arbeta som anställd eller i eget företag. Utbildningen ger dig också möjlighet att avlägga en internationellt certifierad gemmologiexamen.

Certifieringen innebär att du kan få uppdrag med indentifiering och värdering av ädelstenar både nationellt och internationellt.