Hos Kristallen kan du utbilda dig inom stenslipningens ädla konst. Vi erbjuder både kortare prova på kurser och upp till flera år långa utbildningar inom ädelstensslipning. Det finns även möjlighet till lärlingsutbildning till ädelstensslipare hos oss.

Vi erbjuder slipkurser där studenterna får en grund i både cabochonslipning, fasettslipning och lär sig användanda ett antal olika sliptekniker och slipmaskiner som planslipar med löst slippulver, cabochonslipar, fasettmaskiner, sågar och ultraljudsborr.

Kristallen utför även slipningar på beställning. Hör av dig till oss för mer information om våra sliputbildningar och övriga sliptjänster.